banner vandrefestival

Tema

Tilgængelighed

Kommuner

Vælg en eller flere genrer
  • Vælg alle genrer Nulstil
Søg i udvalgte kommuner
  • Vælg alt Nulstil
Nationalpark Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land

Ledreborg Alle 2A
4320 Lejre
Tlf: 93 59 70 90
Hjemmeside

Mail: npskjold@danmarksnationalparker.dkViser 9 fra/efter 28. sep. 2022

Stjernevandring

Stjernevandring

Lørdag den 22. oktober 2022, kl. 18.30-20.30.
Pris: Entré: 45 kr Køb/bestil billet
Arrangør: Nationalpark Skjoldungernes Land.
Lejre Museum, Orehøjvej 4B, Lejre
Nationalpark Skjoldungernes Land og MYRKR inviterer på en poetisk rumrejse. I et lillalysende venusunivers tager kosmonauterne Stella og Urania os med på en poetisk og musikalsk rumrejse og viser, hvordan stjernerne altid følger os alle steder. Undervejs høres fortællinger om, hvordan stjernerne førte til en kongesøn, og hvordan de viser vej over et mørkt hav. Vi mærker, hvordan grundstofferne i vores krop består af stjernestøv fra supernovaer og stjernerne besynges i en collage af kunstarter fra hele verden. Stjernevandrings undersøgelse af kosmos er inspireret af renæssancens verdenssyn, hvor videnskab, kunst og magi var ligeværdige. Stjernevandring udforsker, hvordan vi er forbundne med naturen, når naturen fortsætter efter den ydre sfære og ud i uendeligheden.

Stjernevandring er en vandringsforestilling skabt af kunstfællesskabet MYRKR. Undervejs guider de to performere publkum rundt i landskabet, imens man lytter til en lydcollage i de udleverede høretelefoner.

Praktisk info

På Stjernevandring føres publikum rundt i mørket over 2,5 km i et kuperet terræn, som ikke er egnet for gangbesværede. Vi gennemfører uanset vejret. MYRKR tilbyder refleksveste og paraplyer.

Stjernevandringen varer ca. 70 min
Vis kort
Afrika viser ny veje i kampen mod biodiversitetskrisen
30 Nov Foredrag

Afrika viser ny veje i kampen mod biodiversitetskrisen

Onsdag den 30. november 2022, kl. 19.15-21.
Pris: Entré: 120 kr Køb/bestil billet
Nationalpark Skjoldungernes Land,
Ledreborg Alle 2A, Lejre
Afrika er et biodiversitets hotspot. Alligevel er der store udfordringer med bevarelse af biodiversiteten, især uden for naturreservaterne. Zimbabwe har været et foregangsland for sammentænkning af naturbeskyttelse og lokaludvikling. Det ser vi på. https://fuko.dk

Stig Jensen: Afrika viser nye veje i kampen mod biodiversitetskrisen.

I disse tider står kriserne i kø. En af de alvorligste er biodiversitetskrisen, der betyder at jorden biologiske mangfoldighed er under pres, som konsekvens er stadig flere arter er truet af udryddelse og nogle er allerede forsvundet.

Afrika er et biodiversitets hotspot og naturen er stedvis hårdt presset. Paradoksalt nok er store områder udlagt som naturreservater, hvor 20-30% af jordarealet i eksempelvis Tanzania og Zambia er udlagt som beskyttede naturområder. Alligevel er der store udfordringer med bevarelse af biodiversiteten i og især uden for naturreservater i afrikanske nationer.

Zimbabwe var et foregangsland med hensyn til sammentænkning af naturbeskyttelse og lokale udvikling. Det hele startede i 1980'erne med det såkaldte CAMPFIRE program med fokus på bæredygtig udnyttelse af naturen, endnu før Brundtland-rapporten skabte konsensus om bæredygtig udvikling.

Foredraget fokuserer på nogle af de nye tendenser inden for naturbeskyttelse i Afrika, hvor ikke-statslige aktører spiller en central rolle i kampen for beskyttelse af biodiversiteten. Der vil især blive fokuseret på konkrete initiativer fra Tchad, Zambia og Zimbabwe.

Om foredragsholderen:

https://fuko.dkStig Jensen er Cand.scient.pol fra Københavns Universitet, og har en Ph.D-grad fra Roskilde Universitet. Han har tidligere været ansat ved Center for Udviklingsforskning og Dansk Institut for Internationale Studier, og har i de senere år været lektor på Center for Afrikastudier, KU, hvor han i en årrække har været centerleder, og for tiden også leder af forskningsplatformen: Miljø, klima og bæredygtighed.

Stig Jensen har omfattende felterfaring fra primært Afrika plus forskellige lande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika. I fritiden er han aktiv fuglekigger og har siden begyndelse af 1980'erne planlagt og ledet en lang række fugleekskursioner i og uden for Danmark.

Pris: 120 kr. Tilmelding til højre på siden

For nærmere oplysninger om arrangementet, kontakt Jesper Brandt, 2275 6699
Vis kort
Tag Fat På Adfærdsdesign!
7 Dec Workshop

Tag Fat På Adfærdsdesign!

Onsdag den 7. december 2022, kl. 09-16.
Pris: Entré: 1950 kr Køb/bestil billet
Nationalpark Skjoldungernes Land,
Ledreborg Alle 2A, Lejre
Tænker du nogen gange, at hvis dine elever bare havde mere viden om f.eks. hvorfor affaldssortering er godt for miljøet, så ville de gøre det mere derhjemme? Tænker du nogen gange, at hvis dine elever bare havde mere viden om f.eks. hvorfor affaldssortering er godt for miljøet, så ville de gøre det mere derhjemme? Eller har du oplevet at lave en genial selvkørende grejbank, der selv efter et moriverende lærerkursus alligevel aldrig blev brugt? Så er du ikke den eneste - men hvorfor virker det ikke altid sådan og hvad kan du gøre i stedet?

Mange af os forventer, at mennesker træffer fornuftige og vidensbaserede valg. Derfor tror vi ofte, at hvis vi informerer og appellerer til menneskers fornuft med rationelle argumenter, så burde det være nok til at påvirke eller ændre deres adfærd. Problemet er blot, at det gør det i mange tilfælde ikke.

På denne temadag vil I blive præsenteret for teorien bag adfærdsdesign. Adfærdsdesign bygger på en antagelse om at mennesker grundlæggende ikke er rationelle. Det handler om at bruge den viden, vi har om mennesker og deres adfærd, til at skabe en struktur omkring menneskers valg, så de bliver guidet i en ønsket retning. Det er ikke nok, at vi giver viden og er motiverende, når vi skal ændre f.eks. elever eller lærers adfærd, det skal også være nemt og vores modtagere skal have hjælpe til at gøre det til en del af deres daglige rutiner. Men hvordan indtænker vi det i naturformidlingen?

Igennem oplæg, diskussioner og cases vil I få et lille indblik i, hvordan man kan bruge viden om adfærdsdesign til at skabe løsninger, der kan give de nye rutiner som I ønsker at give jeres målgruppe.

Program og mere info følge :-)

PRAKTISK

Sted: Roskilde/Lejreområdet - nærmere info følger

Målgruppen: Naturvejledere, lærere, pædagoger og andre naturformidlere

Tidspunkt: 7. december 2022 kl. 9.00-16

Tilmelding: tilmeld dig via linket her: xxx

Tilmeldingsfrist: 15. november 2022

Deltagerantal: 15-35 deltagere

Pris: 1450,- kr. inkl. moms for medlemmer af Naturvejledning Danmark og 1950,- kr. inkl. moms for ikke-medlemmer som dækker oplægsholdere, materialer, forplejning og kursuslokaler.
Bemærk at dagen indgår i kursusrækken 'Tag fat på de store udfordringer'. Hvis du tilmelder dig alle dagene inden 1. maj, får du rabat. Se evt. mere her: https://natur-vejleder.dk/tag-fat-paa-de-store-udfordringer/

Naturvejlederuddannelsen: Er du (eller skal du) i gang med naturvejlederuddannelsen, så tæller dagen som én dag af de seks valgfrie, åbne kursusdage, der er en del af Naturvejlederuddannelsen
Vis kort
Nationalparker for bæredygtig udvikling
2 Feb Foredrag

Nationalparker for bæredygtig udvikling

Torsdag den 2. februar til torsdag den 16. marts 2023, kl. 19.15-21.
Pris: Entré: 580 kr Køb/bestil billet
Nationalpark Skjoldungernes Land,
Ledreborg Alle 2A, Lejre
Denne serie bygger på følgende tese: Nationalparkerne fremtid kan i dag ikke blot dreje sig om at udstille naturen i sin renhed og understøtte nationernes histories glorværdighed. Denne serie om bæredygtig udvikling af nationalparker bygger på følgende tese: Nationalparkerne fremtid kan i dag ikke blot dreje sig om at udstille naturen i sin renhed og understøtte nationernes histories glorværdighed. De bør også beskæftige sig med, hvordan menneskers nødvendige fremtidige forsoning med naturen og med sig selv kan fremmes gennem udvikling af bæredygtige former for arealanvendelse og naturudnyttelse i de meget forskellige historiske udviklede kulturlandskaber, som vi omgiver os med i dag.

Danske nationalparker har ikke nogen planlægningsmæssig særstatus, men er tværtimod kendetegnet ved ønsket om især at fremme nationalparkernes formål gennem en frivilligt organiseret mobilisering af lokale interesser omkring parkernes udvikling. Det kan hæmme mulighederne for politisk at fremme særlige lovgivningsforanstaltninger indenfor nationalparkerne. Men det kan også fremme det nødvendige lokale samarbejde, ikke blot for at bevare og udbygge naturen og de kulturhistoriske værdier indenfor parkerne, men også for derigennem at løse de utallige lokale konflikter, der knytter sig til den nødvendige omstilling mod en bæredygtig forvaltning af de landskaber, som vi lever i og er afhængige af på alle områder i vores hverdag.

Kan vores nationalparklov løfte denne frivillige opgave, kan den nemlig vise, hvordan omstillingen mod bæredygtighed kan gennemføres overalt, også udenfor nationalparkerne. Det kan give nationalparkerne et perspektiv, der ikke blot drejer sig om at sikre fortidige kvaliteter i vores omgivelser, men også kan gøre nationalparkerne til et udstillingsvindue for vores fremtid.

Det perspektiv er der behov for at få diskuteret blandt alle, der engagerer sig i nationalparkernes fremtid. Omstillingen mod bæredygtighed har uendelig mange aspekter, som der i dag ikke eksisterer nogen entydig formel for. Men det er håbet, at denne foredragsserie kan bidrage med at vise en række konkrete eksempler på, hvad det kan føre med sig, når det gælder nationalparkernes bidrag til en bæredygtig fremtid.

Torsdag d. 2. februar 2023, kl. 19.15-21.00:

Jesper Brandt: Nationalparkernes historie og dilemmaet mellem biodiversitet, kulturhistorie og bæredygtighed i nationalparker.

Nationalparkernes internationale og danske historie gennemgås, og nationalparkernes fremtidige rolle for udviklingen af Danmarks natur- og kulturlandskab. Vi skal især se på, hvordan FNs biodiversitetskonvention og bæredygtighedsdagsordener har påvirket de diskussioner, der knytter sig til denne udvikling.

Torsdag d. 9. februar 2023, kl. 19.15-21.00:

Andreas Aagaard Christensen:Internationale erfaringer med strategier for naturforvaltning: Inspiration til bæredygtig forvaltning af naturarealer i danske natur- og nationalparker?

I den internationale litteratur findes der i dag Et væld af forskellige perspektiver på naturen, dens forvaltning og værdier. Men hvordan skal man vælge? Der gives et overblik over formål, redskaber og resultater af naturforvaltningen, og det diskuteres, hvordan det kan bruges i en bæredygtig forvaltning af danske natur- og nationalparker.

Torsdag d. 16. Februar 2023, 19.15-21.00:

Franklin Feyhe: Local Cooperatives and Sustainable Food Production in Protected Areas. Experience from Regional Nature Parks in Luxembourg.

It is a well-known fact that local stakeholder plays an important role as change vectors in crises situations, however evidence of their role in rural landscapes remains limited. Data from two two nature parsk in Luxembourg are used to examine the challenges and opportunities of transitioning nature parks to organic production that can distinguish them from other rural regions.

Torsdag d. 2. marts 2023 kl. 19.15-21.00:

Jørgen Primdahl: Samarbejdsdrevne landskabsstrategier. Om tre kommuners samarbejde med lodsejere og lokalsamfund om en strategi for Nørreådalens fremtid.

Den grønne omstilling kræver store landskabsforandringer fremover. Planlægning med udpegning af særlige områder skal suppleres med mere involverende, integrerende og proaktiv planlægning. Et vellykket samarbejde mellem lodsejere, lokalsamfund, tre kommuner og Naturstyrelsen omkring strategiens mål, planer og prioriterese projekter præsenteres.

Torsdag d. 9. marts 2023 kl. 19.15-21.00:

Søren Præstholm: Langsigtet udvikling af mere multifunktionelle landbrugslandskaber gennem omfordeling af jordejerskab

Der er behov for en ny landboreform, da strukturudviklingen i landbruget igen har spredt bedrifternes dyrkningsjord ud over større områder. Krav om mere plads til miljø, biodiversitet, kulturværdier, rekreative muligheder og klimainitiativer skaber yderligere behov for reformering af arealanvendelsen. En række nye projekter omkring såkaldte multifunktionelle jordfordelinger, der kan imødekomme disse behov vil blive gennemgået og diskuteret.

Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 19.15-21.00:

Henrik Hauggaard-Nielsen: Veje til bæredygtig omstilling af landbruget med udgangspunkt i Conservation Agriculture-principper og den levende jord.

Conservation Agriculture (CA), der dyrker med minimal jordbearbejdning og permanent jorddække har potentiale til at nedsætte jordbrugets klima- og miljøeffekter med særlig vægt på den levende jord, samtidigt med at biodiversiteten øges, set i sammenligning med traditionelle harvede og pløjede arealer. Nyere erfaringer med CA vil blive gennemgået, og spørgsmålet om, hvorvidt det kan bidrage til skabelsen af en mere sammenhængende arealanvendelse i landbrugslandet og i forbindelse med forvaltning af nationalparker.

Pris for alle seks foredrag: 580 kr. Tilmelding nedenfor.
Du kan i stedet tilmelde dig hvert af foredragene for 120 kr. stykket. For nærmere information og tilmelding, klik på det enkelte foredrags titel ovenfor.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699
Vis kort
Internationale erfaringer med strategier for naturforvaltning: Inspiration til bæredygtig
9 Feb Foredrag

Internationale erfaringer med strategier for naturforvaltning: Inspiration til bæredygtig

Torsdag den 9. februar 2023, kl. 19.15-21.
Pris: Entré: 120 kr Køb/bestil billet
Nationalpark Skjoldungernes Land,
Ledreborg Alle 2A, Lejre
Forvaltning af naturarealer i danske nationalparker?. Mønstre af natur- og produktionsarealer i tre landskaber ved Store Åmose,Midtsjælland. Billede: NOAA/EPA 2019. Naturen er i dag på dagsordenen som aldrig før. Mønstre af natur- og produktionsarealer i tre landskaber ved Store Åmose,Midtsjælland. Billede: NOAA/EPA 2019.

Naturen er i dag på dagsordenen som aldrig før. Et væld af forskellige perspektiver på naturen, dens forvaltning og værdier kappes om pladsen i medier og diskussioner. I dette foredrag anlægger vi et bredt blik på den internationale litteratur for at identificere, hvad det er for strategier for naturforvaltning vi har at vælge imellem. Hvilke valg, fravalg, implikationer og gevinster knytter sig til de mange forskellige strategier for naturforvaltning der er afprøvet internationalt? I foredraget præsenteres et overblik over måder at definere naturforvaltningens formål, redskaber og udkommer, og det diskuteres hvordan dette kan informere planer og strategier for forvaltningen af naturarealer i danske natur- og nationalparker.

Om foredragsholderen:

Andreas Aagaard Christensen arbejder med naturforvaltning, bæredygtighed, grøn omstilling af landbruget, landskabsøkologi og miljøgeografi. Han er ansat som lektor ved Institut for Mennesker of Teknologi på Roskilde Universitet.

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet vælge at tilmelde dig alle 6 foredrag i serien Nationalparker for bæredygtig udvikling for 580 kr. Så sparer du 140 kr. For tilmelding og nærmere information se HER.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699
Vis kort
Local Cooperatives and Sustainable Food Production in Protected Areas
16 Feb Foredrag

Local Cooperatives and Sustainable Food Production in Protected Areas

Torsdag den 16. februar 2023, kl. 19.15-21.
Pris: Entré: 120 kr Køb/bestil billet
Nationalpark Skjoldungernes Land,
Ledreborg Alle 2A, Lejre
Experience from Regional Nature Parks in Luxembourg. As global movements toward sustainable food production grow, what is the role of local cooperatives in supporting this effort in protected areas? As global movements toward sustainable food production grow, what is the role of local cooperatives in supporting this effort in protected areas? It is well established that local cooperatives are change vectors, essential for addressing human-induced crises of sustainable development and societies.

However, evidence of their collective actions in rural landscapes, specially protected areas, remains limited. Relying on rich data of farmers' cooperatives, this lecture provides examples of local cooperatives' socio-economic, ecological and governance results from local production processes in two nature parks in Luxembourg. It examines the challenges and opportunities of transitioning to organic production, a vital denominator for distinguishing nature park areas from other rural regions.

Præsentation af foredragsholderen:

Franklin Feyeh is a Human Geographer, PhD, with research foci in the fields of protected areas and sustainable regional development in Europe and environmental economic geography. He has been involved in a consortium assessing Danish protected areas according to IUCN standards.

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet vælge at tilmelde dig alle 6 foredrag i serien Nationalparker for bæredygtig udvikling for 580 kr. Så sparer du 140 kr. For tilmelding og nærmere information se HER.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699
Vis kort
Samarbejdsdrevne landskabsstrategier
2 Mar Foredrag

Samarbejdsdrevne landskabsstrategier

Torsdag den 2. marts 2023, kl. 19.15-21.
Pris: Entré: 120 kr Køb/bestil billet
Nationalpark Skjoldungernes Land,
Ledreborg Alle 2A, Lejre
Om tre kommuners samarbejde med lodsejere og lokalsamfund om en strategi for Nørreådalens fremtid. Landskaberne forandrer sig hurtigt i disse år, dels fordi der er gang i den grønne omstilling med reduktion af klimagasser, tilpasning til mere nedbør og ekstreme hændelser samt øget fokus på biodiversitet, dels fordi der fortsat er gang i

Landskaberne forandrer sig hurtigt i disse år, dels fordi der er gang i den grønne omstilling med reduktion af klimagasser, tilpasning til mere nedbør og ekstreme hændelser samt øget fokus på biodiversitet, dels fordi der fortsat er gang i landbrugets strukturændringer og interessen for friluftsliv og den mere naturnære turisme vokser. Gammeldags planlægning med udpegninger af særlige områder vil stadig have en rolle, men denne planlægning kan ikke sikre de løsninger, der er nødvendige. Der er brug for en mere involverende, integrerende og proaktiv planlægning. Med udgangspunkt i en netop vedtaget landskabsstrategi for Nørreådalen mellem Viborg og Randers fortælles om en vellykket samarbejdsproces med lodsejere, lokalsamfund, tre kommuner og Naturstyrelsen, ligesom selve strategiens mål, planer og prioriterede projekter præsenteres.

Om foredragsholderen:

Jørgen Primdahl er professor i det åbne lands planlægning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Gennem de senere år har han været involveret i en række samarbejdsdrevne planprocesser og været medforfatter til flere bøger om planlægningen og landskabets fremtid.

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet vælge at tilmelde dig alle 6 foredrag i serien Nationalparker for bæredygtig udvikling for 580 kr. Så sparer du 140 kr. For tilmelding og nærmere information se HER.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699
Vis kort
Langsigtet udvikling af mere multifunktionelle landbrugslandskaber gennem omfordeling af
9 Mar Foredrag

Langsigtet udvikling af mere multifunktionelle landbrugslandskaber gennem omfordeling af

Torsdag den 9. marts 2023, kl. 19.15-21.
Pris: Entré: 120 kr Køb/bestil billet
Nationalpark Skjoldungernes Land,
Ledreborg Alle 2A, Lejre
Jordejerskab. De store landboreformer i 1700-tallet medførte bl.a. store forandringer af de enkelte gårdes jordbesiddelser. Ved den såkaldte udskiftning fik jordejeren omfordelt og samlet sin jord på et eller få lodder, så den kunne dyrkes mere effektivt. De store landboreformer i 1700-tallet medførte bl.a. store forandringer af de enkelte gårdes jordbesiddelser. Ved den såkaldte udskiftning fik jordejeren omfordelt og samlet sin jord på et eller få lodder, så den kunne dyrkes mere effektivt. I dag står vi måske igen overfor et behov for en større jordreform - endda i en grad, så det blev nævnt i det forståelsespapir, som Mette Frederiksen præsenterede ved regeringsdannelsen i 2019. De seneste årtiers strukturudvikling i landbruget har nemlig medført, at mange gårde er blevet nedlagte og jorden lagt sammen med andre ejendomme, så den enkelte landbrugsbedrift ofte har dyrkningsjorden liggende spredt over et større område. Samtidig efterspørger samfundet et landskab som i højere grad giver plads til miljø, biodiversitet, kulturværdier, rekreative muligheder og klimainitiativer.

Område skabt gennem multifunktionel jordfordeling

Over de senere år har forskellige projekter afprøvet mulighederne for at gennemføre såkaldte multifunktionelle jordfordelinger med henblik på at ejendomsstrukturen bedre kan imødekomme både landbrugsproduktionen og de mange andre samfundshensyn. Oplægget giver eksempler fra nogle af disse pilotprojekter og diskuterer muligheder og udfordringer, hvis jordfordeling skal anvendes til at udvikle mere multifunktionelle landbrugslandskaber.

Om foredragsholderen

Søren Præstholm er kulturgeograf, Ph.d., og har gennem årtier beskæftiget sig med udviklingstendenser i det danske landskab - de senere år med fokus på den rekreative anvendelse af landskabet og naturen. Han har indgået i den tværfaglige forskningsgruppe, der har evalueret fire pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling under det såkaldte Collective Impact-initiativ. Ansat på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet vælge at tilmelde dig alle 6 foredrag i serien Nationalparker for bæredygtig udvikling for 580 kr. Så sparer du 140 kr. For tilmelding og nærmere information se HER.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699
Vis kort
Veje til bæredygtig omstilling af landbruget med udgangspunkt i Conservation Agriculture-principper
16 Mar Foredrag

Veje til bæredygtig omstilling af landbruget med udgangspunkt i Conservation Agriculture-principper

Torsdag den 16. marts 2023, kl. 19.15-21.
Pris: Entré: 120 kr Køb/bestil billet
Nationalpark Skjoldungernes Land,
Ledreborg Alle 2A, Lejre
Og den levende jord. Conservation handler ikke kun om sikring af biodiversitet, naturindhold og vores mange smukke kulturskatte i det åbne land - det handler også om fremtidens fødevarer. Conservation handler ikke kun om sikring af biodiversitet, naturindhold og vores mange smukke kulturskatte i det åbne land - det handler også om fremtidens fødevarer. Med udgangspunkt i en stigende interesse blandt danske landmænd for et dyrkningskoncept med minimal jordbearbejdning, permanent jorddække med planterester eller levende planter og alsidige sædskifter, såkaldt Conservation Agriculture (CA), diskuteres i hvor grad en sådan ændring af nuværende dominerende praksisser i det åbne land kan medvirke til at nedsætte klima- og miljøeffekterne med særlig vægt på den levende jord. Forsøg fra Århus Universitet viser at biodiversiteten på marken er op til fem gange så høj på arealer med Conservation Agriculture, sammenlignet med arealer, der bliver harvet og pløjet. Øget brug af efterafgrøder, som er normen i CA, har forventeligt også en væsentlig betydning i den forbindelse.

Illustration fra Bellon, S., Hemptinne, JL. (2012). Reshaping boundaries between farming systems and the environment. In: Darnhofer, I., Gibbon, D., Dedieu, B. (eds) Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic. Springer, Dordrecht.

Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening påviser flere agerhøns, og general positiv effekt på flertallet af det åbne lands øvrige fuglearter, der drager nytte af insekter og jordlevende hvirvelløse dyr. Spørgsmålet er om der er tale om en model for fremtidens landbrugsmæssige arealanvendelse, der samtidigt kan indgå i de planer og visioner der udvikles om en mere sammenhængende natur-produktion/menneske systemforståelse - herunder i udviklingen af nationalparker.

Om foredragsholderen:

Henrik Hauggaard-Nielsen er professor på Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi med en uddannelsesmæssig baggrund som agronom fra Københavns Universitet. Han har igennem mere end 25 år forsket i nødvendige omstillinger i arealanvendelse med særlig fokus på afgrødediversitet, jordens sundhed og mikrobiel dynamik for at forbedre næringsstofbevarelse og jordkulstofbinding. Siden sin ansættelse på RUC i 2014 er dette sket med øget vægt på aktørinddragelse og samarbejde i tværfaglige teams med henblik på implementering af indenfor den stadigt mere påtrængende dagsorden omkring bæredygtig udvikling.

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet vælge at tilmelde dig alle 6 foredrag i serien Nationalparker for bæredygtig udvikling for 580 kr. Så sparer du 140 kr. For tilmelding og nærmere information se HER.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699
Vis kort
Download denne liste som pdf