P-plads ved Jyderupskov

Ravnsbjergvej, Vig

Lørdag den 15. april 2023, kl. 10-12.30.

Arrangør: Odsherreds Kulturhistoriske ForeningEkskursion

Kulturhistorisk skovtur i Jyderup Skov - den nordlige del

Tag med pensioneret skovfoged Kjeld Jensen på skovtur i Jyderup Skov - en af de yngre skove i Odsherred og den med flest fortidsminder.

Dette er vores 3. tur i skoven og denne gang er vi kun i nordenden af skoven.

På denne sidste tur ser og hører vi om skovens gamle og nyere kulturhistorie f.eks. Galgebakke og straffe, andre gl. navne, agernhave, hulveje og andre vejforløb, vanggærder, en mærkelig kælder, 9 matrikelnumre og nye vandboringer.

Pris: 75 kr pr. deltager - gratis for medlemmer af Odsherreds Kulturhistoriske Forening